top of page
Search

Fem fallgruver for ledere

Updated: Aug 8, 2023


1) Å tilstrebe rollen som "all-viter" fremfor å vise sårbarhet

2) Å velge harmoni fremfor konstruktiv konflikt

3) Å avvente all info fremfor å ta beslutning

4) Å søke popularitet fremfor å være ansvarlig

5) Å hige etter personlige mål fremfor bedriftens mål


Kjenner du deg igjen i noen av disse fallgruvene?

Lederskap er ikke en eksakt vitenskap, og det skal være vist at jeg både har gått i flere av disse fallgruvene selv, samt snakket med ledere som erkjenner at det er godt å bli utfordret på sitt lederskap i praksis.


1) Å tilstrebe rollen som "all-viter" fremfor å vise sårbarhet

Har du en leder-rolle, er det lett å føle på et ansvar for å være den alle skal kunne komme til for å få svar. Men, hva skjer dersom dette utvikler seg og man tror at man må være organisasjonens "udødelige" Superman eller Superwoman, med alle de rette svarene? Hvordan tror du dette vil påvirke tillit og kreativitet innad i teamet? Hva om du velger å oppfordre alle på teamet til å utfordre dine synspunkt så lenge det også presenteres begrunnelse og forslaget? Hvordan vil din åpenhet om at du ikke alltid vet best inspirere til engasjement, deltagelse, eierskap og stolthet?

2) Å velge harmoni fremfor konstruktiv konflikt

Harmoni høres jo positivt ut i utgangspunktet, men hva om harmoni kommer som resultat av at kolleger ikke tør ta opp og argumentere for andre synspunkt enn det du som leder har? Hvordan vil dette virke på kreativiteten, trivselen, og resultatene i organisasjonen over tid? Hva kan du som leder eller team-medlem gjøre for å tilrettelegge for og utnytte konstruktiv konflikt? Kan du premiere konstruktiv konflikt? Vil et team eller ledergruppe kunne ta flere gode avgjørelser dersom alle teammedlemmer vet at en engasjert diskusjon trolig får luftet og vurdert langt flere fordeler og ulemper, enn om diskusjon uteblir til fordel for hygge og kos?


3) Å avvente "all informasjon" fremfor å ta beslutning

Å ta beslutninger er en leders ansvar. Det er dog lett å gå i fella med å utsette beslutninger i påvente av å ha "all info" om temaet, og dermed hindre nødvendig fremdrift. En dyktig leder må takle frykten for å ta feil og å få såret stoltheten. En feil avgjørelse kan være langt bedre enn ingen avgjørelse. Tror du organisasjonens produktivitet over tid bli høyere ved at alle vet hvor de skal og hva de skal gjøre, selv om denne innsatsen er koordinert i "feil" retning til tider? Kan det å ta en beslutning gjøre at man kartlegger feil raskere, og dermed korrigere mer effektivt?


4) Å søke popularitet fremfor å være ansvarlig

Det er så absolutt menneskelig å ønske at folk skal like deg. På kort sikt kan kanskje lederskapet ditt være uberørt om du ser gjennom fingrene når oppgaver ikke etterleves. Men hva med på sikt? Hva kan konsekvensen være om du tillater at kolleger ikke leverer som avtalt? Hvilke signal sender du til de som fortsatt er i organisasjonen, eller til og med til de som tidligere besluttet å forlate basert på at man ikke presterte som avtalt? Hva kan du som leder gjøre for å være tydelig på forventninger og konsekvenser? Kan tydelig, åpen dialog rundt forventninger og konsekvenser faktisk gjøre deg mer populær som leder?


5) Å hige etter personlige mål fremfor bedriftens mål

Toppledere er ofte hardtarbeidende og ambisiøse på egne vegne. Det er i mange tilfeller denne drivkraften som har løftet dem opp i lederposisjoner. Det er ikke lett å innrømme at man er offer for denne fallgruven, men det kommer ofte til syne gjennom at beslutninger gagner personlig omdømme, mulighet for personlig karrierevekst eller inntjening, fremfor firmaets resultat-, kulturell, eller produktutvikling. Behovet for å føle seg betydningsfull og ivareta statusen som leder kan være en sterk driver, og det kan jo forstås da ledere ofte har jobbet hardt for å komme dit de er. Det er fort gjort å se seg blind på hva personlige ambisjoner og mål kan bety for virksomheten og de menneskene man påvirker. Tror du frykt for å tape innflytelse, være av mindre betydning, eller tape sosial status kan farge beslutninger som tas fortløpende? Hvordan kan man unngå at personlige mål blir satt foran virksomhetens reelle behov?

--------

Presentasjon, diskusjon og evaluering av eget lederskap med disse fem fallgruvene som bakteppe kan identifisere godt lederskap, men også hjelpe ledere med å orientere seg for å unngå fallgruvene i fremtiden!


Foredraget "Fem fallgruver for ledere" er designet for å gi ledere et utgangspunkt for å utvikle og styrke lederskapet sitt. Jeg håper du finner disse korte refleksjonene inspirerende, og at de kan være med å gjøre ditt lederskap mer robust og verdifullt.


Dersom du kunne tenkt deg å invitere meg til å holde dette foredraget (og kanskje med påfølgende workshop) i din virksomhet eller som del av et arrangement, håper jeg du tar kontakt via www.antigruff.no, eller ringer meg på +47 93206768. Dersom du ellers har synspunkt å dele leser jeg dem gjerne i kommentarene under!

- Alexander Reitan, Antigruff AS

--------

Dette innlegget og mitt tilhørende norske foredrag er bygget på egne erfaringer og synspunkt, samt læring fra Patrick Lencioni, grunnlegger og president av The Table Group. Anbefaler både foredrag og bøker skrevet av Patrick Lencioni på det sterkeste.50 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


Post: Blog2_Post
bottom of page