top of page

Tjenester

Services : Services
Convention_edited.jpg

Foredrag - Titler

"Hvordan skape psykologisk trygghet"

"Den ultimate lagspiller"

"Kommunikasjon uten frustrasjon"

"Fordelene med endring"

"Å lede med hjertet"

Den perfekte energiboost for workshops, ledermøter, salgstrening, når man skal feire noe, eller starte nye prosjekter.

 

Team-medlemmer eller kolleger er vant til lyden av sine ledere. Dyktige ledere vet dette, og de erkjenner også at de bygger sin interne respekt og tillit når de tilbyr ny inspirasjon til organisasjonen sin.

Ved å ta inn en ekstern foredragsholder som stiller spørsmål på en annen måte, bruker andre ord, og snakker fra en posisjon som ikke er påvirket av dagens kultur og arbeidsforhold, er ofte det som trengs for å inspirere et godt arbeidende team, eller gi den nødvendige endringen i organisasjoner som trenger eller fortjener en ny boost! .

Erfaringsmessig blir justeringene og tilpasningene av et gitt foredragstema best etter jeg får en prat med deg som leder eller tilrettelegger. 

Ring meg gjerne (+47 93206768), så finner vi sammen den beste veien videre.

- Alexander

Businessman

Fortrolig samtalepartner
***
Coaching
***
Mentaltrener

"Samtaler som rydder,
definerer og tar deg videre"

1) HVA er en coach eller nøytral samtalepartner?
2) HVORFOR bruke en coach eller nøytral samtalepartner?
3) HVEM bruker en coach eller nøytral samtalepartner?

Dette er grunnleggende spørsmål for alle som leter etter måter å blomstre profesjonelt eller personlig på. 

1) Så, HVA er en coach?
Antigruff definerer en coach som en pålitelig sparringspartner. En coach er ikke et orakel som gir «alle de riktige svarene», men snarere en objektiv lytter som er trent i å hjelpe deg med å identifisere og sette ord på det som hindrer deg i å oppleve fremgangen og målene du ønsker å oppnå. En coach bør lytte mer enn snakke, og når hen snakker, bør en coach stille spørsmål for å lære om din situasjon og videre hjelpe deg med å se både muligheter og utfordringer fra nye sider.

2) Så, HVORFOR bruke en coach?
Det praktiske og forretningsmessige svaret på dette er å spare tid, redusere risiko, unngå å sitte fast i et uproduktivt tankemønster, søke kreativitet og identifisere muligheter eller nye løsninger. På et personlig nivå bør en god coach hjelpe deg med å utfordre enhver begrensende tro, fjerne frykt, øke selvtilliten din, støtte nye beslutninger og forbedre kommunikasjonen. Du velger å investere tid med en coach for å bli en bedre utgave av deg selv. En bedre kollega, en bedre leder, en bedre selger, en bedre forsker, en bedre forelder, en bedre venn eller en bedre ektefelle. 

3) Til slutt, HVEM bruker en coach?
Selv om alle kan ha god nytte av å engasjere en coach, er det ikke så mange som gjør det.  De som gjør det er vanligvis personer som har en posisjon, og dermed er ansvarlige for resultater. Dette kan være idrettsutøvere eller bedriftsledere. Det er velkjent at det å være leder kan være ganske ensomt, for selv om mange mennesker søker deres oppmerksomhet og godkjenning, har de ganske få personer å dele sine personlige bekymringer og utfordringer med. En coach bør representere en slik ressurs for deg. Når det er sagt, så skal du være 100% trygg på at du ikke trenger å være bedriftsleder eller idrettsstjerne for å benytte en nøytral og fortrolig samtalepartner til å rydde i egne tanker og ideer.  

 

Personer som oppsøker og benytter en coach er alle typer mennesker, men de har alle et ønske om å utvikle seg personlig, finne mening eller oppnå noe mer. De vet at til tross for personlig erfaring og kunnskap, gir det å dele ideer og tanker høyt både muligheter til å se annerledes på ting eller bekrefte at den valgte veien er den rette.

Om du vil finne ut om jeg kan være den samtalepartneren du ønsker, ta kontakt for en uforpliktende kartleggingsprat.

- Alexander 

Campaign Pitch

"De fem ferdigheter"

Et rammeverk for team som ønsker å styrke konkrete team-ferdigheter og dermed løfte produktivitet og trivsel  

Skjermbilde_2022-11-28_kl._12.59.33-removebg-preview.png

Har du noen gang vært del av et team, som fungerer bare sånn passe?

 

Ingen krise kanskje, men det er en del ting som skurrer med tanke på samarbeid, produktivitet og fremdrift?

 

Mange team settes sammen fordi det er viktig og nødvendig å koordinere et samarbeid om komplekse oppgaver. Team består derfor gjerne av folk med forskjellig faglig kompetanse og erfaringer.

 

Likevel er det få team som setter arbeid med konkrete team-ferdigheter på agendaen. Svært produktive team jobber konkret med å lære, etablere, og trene på disse team-ferdighetene. Dette gjør teamet langt mer kapabel til å løse problemstillinger, være innovative, styrke trygghet og trivsel, samt oppnå høyere mål.

 

Å bygge team med "skarpskodde" team-ferdigheter skjer aldri ved en tilfeldighet, det krever innsats, men det er så inderlig verdt det. Slike team er trolig ett av de aller største konkurransefortrinn en virksomhet kan ha i dagens krevende marked.

 

HVA ANBEFALES FOR TEAM SOM VIL STYRKE SINE TEAM-FERDIGHETER?

1) Forståelse for hvilke konkrete ferdigheter man bør etablere/trene på. 2) Benytte verktøy/teknologi for å kartlegge utgangspunkt og endring gjennom utviklingsarbeidet. 3) Bygge utviklingsprosessen på et rammeverk som strukturerer flyt av arbeidsmøter, samarbeid, trening og evaluering.

 

FORDELER DU KAN FORVENTE NÅR IMPLEMENTERT:

- Tydelige, samkjørte, og dermed høyst produktive (leder)team er trolig en av de aller største konkurransefortrinn en virksomhet kan ha.

- Slike team er ikke enkle å kopiere for konkurrenter, og de legger føringer for kultur og prestasjon for langt fler enn kun eget team.

- Dersom et lederteam velger å gjennomgå en utviklingsprosess med 5B, vil dette med tiden kunne utstyre ledergruppen med forståelse og verktøy som kan utvikle hele organisasjonen.

- Å jobbe med teamutvikling gjennom 5B-verktøyet, er i utgangspunktet ganske enkelt, men det er ikke lett! Så lenge vi jobber med mennesker og adferdsendring må man forvente at det både tar tid, koster innsats og det krever mot, MEN det er så inderlig verdt det!

- En utviklingsprosess med 5B og Everything DiSC gir personlig utvikling, teamutvikling og prestasjonsutvikling!

bottom of page