top of page

Tjenester

Services : Services
Convention_edited.jpg

Foredrag - Titler

"Hvordan skape psykologisk trygghet"

"Den ultimate lagspiller"

"Kommunikasjon uten frustrasjon"

"Fordelene med endring"

"Å lede med hjertet"

Den perfekte energiboost for workshops, ledermøter, salgstrening, når man skal feire noe, eller starte nye prosjekter.

 

Team-medlemmer eller kolleger er vant til lyden av sine ledere. Dyktige ledere vet dette, og de erkjenner også at de bygger sin interne respekt og tillit når de tilbyr ny inspirasjon til organisasjonen sin.

Ved å ta inn en ekstern foredragsholder som stiller spørsmål på en annen måte, bruker andre ord, og snakker fra en posisjon som ikke er påvirket av dagens kultur og arbeidsforhold, er ofte det som trengs for å inspirere et godt arbeidende team, eller gi den nødvendige endringen i organisasjoner som trenger eller fortjener en ny boost! .

Erfaringsmessig blir justeringene og tilpasningene av et gitt foredragstema best etter jeg får en prat med deg som leder eller tilrettelegger. 

Ring meg gjerne (+47 93206768), så finner vi sammen den beste veien videre.

- Alexander

Businessman

Fortrolig samtalepartner
***
Coaching
***
Mentaltrener

"Samtaler som rydder,
definerer og tar deg videre"

1) HVA er en coach eller nøytral samtalepartner?
2) HVORFOR bruke en coach eller nøytral samtalepartner?
3) HVEM bruker en coach eller nøytral samtalepartner?

Dette er grunnleggende spørsmål for alle som leter etter måter å blomstre profesjonelt eller personlig på. 

1) Så, HVA er en coach?
Antigruff definerer en coach som en pålitelig sparringspartner. En coach er ikke et orakel som gir «alle de riktige svarene», men snarere en objektiv lytter som er trent i å hjelpe deg med å identifisere og sette ord på det som hindrer deg i å oppleve fremgangen og målene du ønsker å oppnå. En coach bør lytte mer enn snakke, og når hen snakker, bør en coach stille spørsmål for å lære om din situasjon og videre hjelpe deg med å se både muligheter og utfordringer fra nye sider.

2) Så, HVORFOR bruke en coach?
Det praktiske og forretningsmessige svaret på dette er å spare tid, redusere risiko, unngå å sitte fast i et uproduktivt tankemønster, søke kreativitet og identifisere muligheter eller nye løsninger. På et personlig nivå bør en god coach hjelpe deg med å utfordre enhver begrensende tro, fjerne frykt, øke selvtilliten din, støtte nye beslutninger og forbedre kommunikasjonen. Du velger å investere tid med en coach for å bli en bedre utgave av deg selv. En bedre kollega, en bedre leder, en bedre selger, en bedre forsker, en bedre forelder, en bedre venn eller en bedre ektefelle. 

3) Til slutt, HVEM bruker en coach?
Selv om alle kan ha god nytte av å engasjere en coach, er det ikke så mange som gjør det.  De som gjør det er vanligvis personer som har en posisjon, og dermed er ansvarlige for resultater. Dette kan være idrettsutøvere eller bedriftsledere. Det er velkjent at det å være leder kan være ganske ensomt, for selv om mange mennesker søker deres oppmerksomhet og godkjenning, har de ganske få personer å dele sine personlige bekymringer og utfordringer med. En coach bør representere en slik ressurs for deg. Når det er sagt, så skal du være 100% trygg på at du ikke trenger å være bedriftsleder eller idrettsstjerne for å benytte en nøytral og fortrolig samtalepartner til å rydde i egne tanker og ideer.  

 

Personer som oppsøker og benytter en coach er alle typer mennesker, men de har alle et ønske om å utvikle seg personlig, finne mening eller oppnå noe mer. De vet at til tross for personlig erfaring og kunnskap, gir det å dele ideer og tanker høyt både muligheter til å se annerledes på ting eller bekrefte at den valgte veien er den rette.

Om du vil finne ut om jeg kan være den samtalepartneren du ønsker, ta kontakt for en uforpliktende kartleggingsprat.

- Alexander 

Campaign Pitch

Everything DiSC

Individuell analyse med rapport (online)
+
Live seminar / workshop

"Et enkelt system og verktøy som endrer hvordan man ser på egen og andres kommunikasjon og atferd"

Everything-DiSC-Workplace-Map.png

Hva er Everything DiSC?

Everything DiSC er et verktøy for å sette atferdsstiler og kommunikasjonsbehov inn i et lettfattelig og anvendelig system.

Det er med andre ord et verktøy og et prestasjonsområde som er uunnværlig for alle team som er avhengig av å samarbeide, selge, forklare eller lede.

Når du lærer hva som driver menneskelig atferd, kan du gjenkjenne tegnene, deretter tilpasse og justere din egen kommunikasjon for å øke sjansen for å utvikle gode relasjoner, øke sannsynligheten for at klienter kjøper fra deg eller blir en bedre leder.

De fleste deltakerne blir overrasket når de forstår HVORFOR de "klikker" så lett med noen mennesker, og sliter med å være i samme rom med andre.

Kommunikasjon er en kunst, og det å lære om Everything DiSC setter det inn i et enkelt system.

FORDELER DU KAN FORVENTE NÅR IMPLEMENTERT:

Et felles språk om kommunikasjonsstiler og behov
• Enkel å bruke, dermed lett å dra nytte av
• Økt selvinnsikt – Styrker og områder for forbedringer
• Lavere sykefravær, færre konflikter, bedre arbeidsmiljø, lavere turnover
• Ansatte som presterer bedre, økt ansvarsfølelse og egenmotivasjon
• God karakter – et godt rykte
• Økt måloppnåelse
• Høyere score på medarbeidertilfredshets-undersøkelser
• Rekruttering: hvem har vi, hvem trenger vi i forhold til kultur, miljø og ønskede resultater
• Møter med større utbytte
• og mer...

Det finnes også en spisset analyse og kursmodul utviklet spesielt for LEDERE. Her dreier både analysen, rapportene, og kursmdul om kommunikasjon fra et lederperspektiv. Personlig mener jeg "Everything DiSC for leaders" burde være obligatorisk for alle med lederansvar. Fra et faglig ståsted ble livet "et før" og "et etter" etter jeg selv fikk innblikk i Everything DiSC universet.

Har du spørsmål så ta kontakt! 
Dersom du gir meg innblikk i hvorfor du vurderer å gjøre en slik investering i dine kolleger, kan jeg gi deg en ærlig tilbakemelding på om dette er veien å gå, eller om det kanskje finnes andre strategier å anbefale. 

- Alexander

bottom of page