top of page

Available Online

Sparringspartner for ledere

Et godt alternativ om du vil diskutere ideer, ha en fortrolig samtalepartner, eller sparre som leder

  • 1 hour 30 minutes
  • Pris etter avtale
  • Zoom or Google meets

Service Description

1) Hva er en coach eller nøytral samtalepartner? 2) Hvorfor bruke en coach eller nøytral samtalepartner? 3) Hvem bruker en coach eller nøytral samtalepartner? Dette er grunnleggende spørsmål for alle som leter etter måter å blomstre profesjonelt eller personlig på. 1) Så, HVA er en coach? Antigruff definerer en coach som en pålitelig sparringspartner. En coach er ikke et orakel som gir «alle de riktige svarene», men snarere en objektiv lytter som er trent i å hjelpe deg med å identifisere og sette ord på det som hindrer deg i å oppleve fremgangen og målene du ønsker å oppnå. En coach bør lytte mer enn snakke, og når hen snakker, bør en coach stille spørsmål for å lære om din situasjon og videre hjelpe deg med å se både muligheter og utfordringer fra nye sider. 2) Så, HVORFOR bruke en coach? Det praktiske og forretningsmessige svaret på dette er å spare tid, redusere risiko, unngå å sitte fast i et uproduktivt tankemønster, søke kreativitet og identifisere muligheter eller nye løsninger. På et personlig nivå bør en god coach hjelpe deg med å utfordre enhver begrensende tro, fjerne frykt, øke selvtilliten din, støtte nye beslutninger og forbedre kommunikasjonen. Du velger å investere tid med en coach for å bli en bedre utgave av deg selv. En bedre kollega, en bedre leder, en bedre selger, en bedre forsker, en bedre forelder, en bedre venn eller en bedre ektefelle. 3) Til slutt, HVEM bruker en coach? Selv om alle kan ha god nytte av å engasjere en coach, er det ikke så mange som gjør det. De som gjør det er vanligvis personer som har en posisjon, og dermed er ansvarlige for resultater. Dette kan være idrettsutøvere eller bedriftsledere. Det er velkjent at det å være leder kan være ganske ensomt, for selv om mange mennesker søker deres oppmerksomhet og godkjenning, har de ganske få personer å dele sine personlige bekymringer og utfordringer med. En coach bør representere en slik ressurs for deg. Når det er sagt, så skal du være 100% trygg på at du ikke trenger å være bedriftsleder eller idrettsstjerne for å benytte en nøytral og fortrolig samtalepartner til å rydde i egne tanker og ideer. Personer som oppsøker og benytter en coach er alle typer mennesker, men de har alle et ønske om å utvikle seg personlig, finne mening eller utvikle seg. De vet at til tross for personlig erfaring og kunnskap, gir det å dele ideer og tanker høyt både muligheter til å se annerledes på ting eller bekrefte at den valgte veien er den rette.


Contact Details

+47 93206768

alex@antigruff.no

Antigruff, Marie Wexelsens veg, Trondheim, Norway


Service Page: Bookings_Service_Page
bottom of page