top of page

Available Online

Prestasjonsutvikling - Team

Høy faglig kompetanse er ingen garanti for godt team-arbeid!

  • 24 hours
  • Pris etter avtale
  • Customer's Place

Service Description

Har du noen gang vært del av et team, som fungerer bare sånn passe? Ingen krise kanskje, men det er en del ting som skurrer med tanke på samarbeid, produktivitet og fremdrift? Mange team settes sammen fordi det er viktig og nødvendig å koordinere et samarbeid om komplekse oppgaver. Team består derfor gjerne av folk med forskjellig faglig kompetanse og erfaringer. Likevel er det få team som setter arbeid med konkrete team-ferdigheter på agendaen. Svært produktive team jobber konkret med å lære, etablere, og trene på disse team-ferdighetene. Dette gjør teamet langt mer kapabel til å løse problemstillinger, være innovative, styrke trygghet og trivsel, samt oppnå høyere mål. Å bygge team med "skarpskodde" team-ferdigheter skjer aldri ved en tilfeldighet, det krever innsats, men det er så inderlig verdt det. Slike team er trolig ett av de aller største konkurransefortrinn en virksomhet kan ha i dagens krevende marked. HVA ANBEFALES FOR TEAM SOM VIL STYRKE SINE TEAM-FERDIGHETER? 1) Forståelse for hvilke konkrete ferdigheter man bør etablere/trene på. 2) Benytte verktøy/teknologi for å kartlegge utgangspunkt og endring gjennom utviklingsarbeidet. 3) Bygge utviklingsprosessen på et rammeverk som strukturerer flyt av arbeidsmøter, samarbeid, trening og evaluering. FORDELER DU KAN FORVENTE NÅR IMPLEMENTERT: - Tydelige, samkjørte, og dermed høyst produktive (leder)team er trolig en av de aller største konkurransefortrinn en virksomhet kan ha. - Slike team er ikke enkle å kopiere for konkurrenter, og de legger føringer for kultur og prestasjon for langt fler enn kun eget team. - Dersom et lederteam velger å gjennomgå en utviklingsprosess med 5B, vil dette med tiden kunne utstyre ledergruppen med forståelse og verktøy som kan utvikle hele organisasjonen. - Å jobbe med teamutvikling gjennom 5B-verktøyet, er i utgangspunktet ganske enkelt, men det er ikke lett! Så lenge vi jobber med mennesker og adferdsendring må man forvente at det både tar tid, koster innsats og det krever mot, MEN det er så inderlig verdt det! - En utviklingsprosess med 5B og Everything DiSC gir personlig utvikling, teamutvikling og prestasjonsutvikling!


Contact Details

+47 93206768

alex@antigruff.no

Antigruff, Marie Wexelsens veg, Trondheim, Norway


Service Page: Bookings_Service_Page
bottom of page