Inspirasjon - Mer enn underholdning

For en liten stund siden ble jeg utfordret til å bidra med noen velvalgte ord under "Salgsdagen 2015" i regi av Confex i Oslo.

Jeg må innrømme at jeg virkelig gledet meg. For det første synes jeg det er fantastisk å bli spurt om å gjøre noe jeg virkelig brenner for - å dele tanker om hvordan jeg mener hver og en av oss kan navigere mot egen suksess gjennom bevisste valg. For det andre skulle jeg dele ”scenen” med en rekke svært profilerte foredragsholdere som bl.a. Morten Brandt fra Euro Business School, og Sigrud Granmark fra Hvit Tiger. Dette er dyktige foredragsholdere jeg har stor respekt for.

Det var ca 70-80 representanter fra en 30-40 selskap tilstede, og det kriblet litt ekstra i magen, da jeg hadde satt som mål å formidle noe som kunne inspirere og kanskje positivt provosere deltagerne til å iverksette nye og konstruktive tiltak eller handlinger, på tross av stor sprik i produkt og bransje. Det er jo nettopp dette jeg ønsker skal være ettermælet til Antigruff. Det skal ikke bare være sirkus. Det skal gjerne være underholdende, men det skal også ha alvorlige dimensjoner som virkelig starter tankeprosesser, og som dermed medfører langsiktig verdi for tilhørerne.

Her har du ca 5 minutt med utdrag av foredraget. Dersom du, eller noen i ditt nettverk arrangerer events, samlinger, kurs, kick-off eller lignende, er jeg naturligvis svært takknemlig om du videreformidler mine kontaktdata til arrangøren.

Tlf: 93206768

E-post: alex@antigruff.no

Nett: www.antigruff.no

Facebook: Antigruff på facebook

LinkedIn: Alexander Reitan, Antigruff på LinkedIn

Skype: alexanderreitan

Twitter: @alexanderreitan

God fornøyelse! :)


Recent Posts