6 sannheter til hinder for din prestasjon

what-we-believe.jpg

Hva aksepterer du av din indre dialog?

Hvilke sannheter eller overbevisninger har makt over deg?

Er du mentalt rigget for optimal prestasjon?

Jeg leste nylig en publikasjon av Dr. Travis Bradberry der han trekker frem funn etter forsking på over en million mennesker gjennom TalentSmart. Forskningen konkluderer med 90% av høyt-presterende individ tilhører gruppen med høy EQ (sosial intelligens). Ett av kjennetegnene på denne gruppen er evnen til å identifisere og styre sin indre dialog. Disse individene klarer altså å kjenne igjen når den indre dialogen er negativ, og raskere iverksette tiltak for å komme ut av det lite konstruktive sporet.

Dr Bradberry beskriver negativt selv-snakk som urealistisk, unødvendig og selv-utslettende, og lar du det foregå over tid, drar slik indre dialog deg nedover i en akselererende spiral, som gradvis blir vanskeligere å komme ut av!

Den samme forskningen identifiserer seks overbevisninger som begrenser prestasjon. Oppfordringen er klar: Vær særdeles årvåken for egen tendens til å adoptere en eller flere av disse sannhetene!

Sannhet nr 1: Perfeksjon = Suksess

Dersom du skal vente med å dele, iverksette og utvikle dine ideer, planer eller drømmer til alt er perfekt, får du trolig utretter kun en begrenset del av ditt potensial. Dette er også i tråd med det faktum at det ikke er de menneskene som kan mest som høster størst suksess, men heller de som er dyktigst i å omdanne kunnskap til praktisk handling og gjennomføring! Svært enkelt kan dette illustreres med om man spør 100 personer om hva man må gjøre for å slanke seg? Så godt som alle kan gi et fornuftig svar på dette, men hvorfor er det da så mange som ikke klarer å justere vekt etter eget ønske? Det handler altså sjeldent om hva vi kan, men heller om evnen til å iverksette riktig handling over tid. Skal du da på toppen av dette vente til alle detaljer er på plass, og at følelsen av perfeksjon er nær, vil du sjeldent utrette noe av betydning. Tenk mindre, ta sjanser, gjør mer!

Sannhet nr 2: Min fremtid er forutbestemt

Thomas Edison - lightbulb.jpeg

All innovasjon og utvikling er et resultat av et ønske om forbedring og dermed endring. Dette alene slår ihjel denne overbevisningen. Skulle din fremtid være forutbestemt på bakgrunn av dine tidligere erfaringer eller resultat, vil du som har feilet tidligere, ikke kunne påberope deg å ha lært noe! Thomas Edison ble spurt, hvorfor han ikke ga opp etter hans 10000. mislykkede forsøk på å skape en stabil lyskilde basert på elektrisk kraft. Edison svarte: ”Jeg mislyktes ikke 10000 ganger, jeg eliminerte 10000 måter det ikke kunne fungere på!” Skulle Edison ha sett på sine mislykkede forsøk som fasit på egen evne til å prestere i fremtiden, ville vår verden trolig sett svært annerledes ut i dag. Helt uavhengig av din fortid, kan du forme din fremtid gjennom nye valg, nytt fokus og nye handlinger.

Sannhet nr 3: Jeg gjør det ”alltid” eller ”aldri”

Har din indre dialog for vane å bruke en slik ordlyd om dine handlinger? Å bruke slik sort-hvit synsvinkel på egne prestasjoner er en måte vi søker selvmedlidenhet og får deg til å tro på at du ikke har kontrollen (eller ansvaret) for egne handlinger. Utsetter du egen underbevissthet for slik indre dialog over tid, etableres sterkere og sterkere sannheter eller overbevisninger som med tiden former den det du ser som din identiteten. Hva kan du risikere om du omfavner slik tenking om egen atferd? Har du vaner du gjerne skulle avlært deg, eller nye vaner du ønsker å etablere, kan du laste ned en gratis mini-guide her.

dont_like_me2.jpg

Sannhet nr 4: Jeg lykkes når alle liker meg

Skal du utrette noe, må du tåle at ikke alle deler ditt synspunkt eller liker dine handlinger. Dette kan være utfordrende, da en av menneskets sterkeste frykter, er nettopp frykten for å bli mislikt. Denne frykten er så sterk at 87% av oss lar frykten for å feile få større plass i tilværelsen, enn lysten til å lykkes. Akselerert av jantelov (og tilsvarende søppel) hindrer denne overbevisningen deg i å realisere mer av ditt potensial. Evner du å trosse frykten, vil du enten lykkes, eller lære av en midlertidig ”fartsdump”. Uansett vil det gi deg noe, og du bygger erfaringsbasen din. Uansett hva ”folk” mener bygger du egenverd innenfra, og det er ditt valg hva du vier din oppmerksomhet til!

Sannhet nr 5: Jeg har feilet før, så jeg vil nok bare feile igjen

Har du feilet mange ganger, vil dette kunne skape sannheter i ditt sinn om at du alltid vil feile. Husk da at fortiden absolutt ikke bestemmer fremtiden. Her skiller du deg ut, om du er den som klarer å reise deg fra "feilingens støv", lære av det, og sette fokus igjen. Større prestasjoner kommer i kjølvannet av å ta sjanser, og jobbe for noe som anses som krevende. Lær av gamle feil, sett nytt fokus, iverksett handling og opplev nye prestasjoner!

Sannhet nr 6: Mine følelser tegner alltid sannheten

Dersom du ikke velger bevisst, vil tilfeldigheter styre 1) hva du tillater inn i din oppmerksomhet, 2) hvilken betydning du tilegner det du gir oppmerksomhet (dermed dine følelser), og 3) hvilke handlinger du iverksetter som et resultat av dette. Dersom du tillater at din indre dialog løper løpsk med tilfeldige hendelser vil dine følelser og likeledes din indre dialog få fritt spillerom til å tolke omverdenen og servere deg et bilde av sannheten i dus med hva du til enhver tid føler for. Følelser som påvirker dine handlinger. Dine handlinger vil over tid resultere i din prestasjon. Ikke la din prestasjon være et produkt av tilfeldige følelser!

Kjenner du deg igjen? Jeg vil gjerne ha dine synspunkt! Har du tips til noen som sitter fast i et negativt spor?

Mvh

Alexander

Ønsker du å undersøke muligheten for å booke foredrag eller et mulig samarbeid? Ta kontakt!

Følg Antigruff på facebook

Knytt kontakt på LinkedIn

Aboner på bloggen: Registrering

#alexander #reitan #Antigruff #foredrag #utvikling #konsulent #sannheter #overbevisning #begrensendeatferd #AlexanderReitan #blogg #blog #prestasjon

Recent Posts