Hvordan beskytte inspirasjonen din!

I min forrige post, "DU er resultatet av 3 valg" berørte jeg de tre spørsmålene vi alle besvarer mer eller mindre bevisst hver dag, og som avgjør hvem vi er eller ønsker å bli. De fleste som leser teksten sier seg enig i at budskapet er riktig, men innser samtidig at det kan være vanskelig å velge "riktig" når dagen utsetter deg for hendelser som utfordrer sinnstilstanden – følelsene dine...

For å takle dette bedre eller oftere, er det 3 andre tema man bør ta stilling til. Tre ting som kan få livsvarig betydning!

Tema 1) Stå vakt ved porten til egen oppmerksomhet! Dersom man ikke er obs, fylles vi med negativitet og tragiske inntrykk. Tar vi det generelle mediabildet er det en kraftig overvekt av negative budskap som vi fråtser og koser oss med om vi ikke velger bevisst hva vi skal la fange oppmerksomheten vår. Velg derfor hvilke mediakanaler du ønsker å utsette deg for. Er det noen du kan velge bort til fordel for f.eks. en god lydbok? Hva med når du er i bilen, kunne du velge bort tom underholdning på radioen mot en lydbok med et inspirerende budskap eller et språkkurs? Se gjerne på egen bevissthet som et glass. Fyller du "dritt" i det, vil det være fult av dritt, men dersom du velger å utsette deg for positive og lærerike budskap, heller du rent klart vann i glasset ditt. Fortsetter du å fylle på med mer rent klart vann, vil det rene klare vannet etter hver fortrenge det skitne, og du vil i større del av din våkne tilstand inneha en mer positiv, konstruktiv og lærelysten sinnstilstand.

Tema 2) Hvem omgås du? Det er vel ingen som bestrider at vi påvirkes av de vi omgås. En interessant øvelse kan være å tenke på hvilken mennesker du beundrer mest, og så tenke på hvilke mennesker du omgås mest. Er dette de samme menneskene? Dersom ikke – hvorfor? Hva har du gjort i det siste for å omgås mennesker med bedre helse, økonomi, utdanning eller resultater enn du har selv? Omgås du mennesker som utfordrer deg, vil du både tiltrekke deg og absorbere nye og spennende ferdigheter, holdninger, kunnskaper og relasjoner - fantastisk støtte til personlig utvikling og trivsel.

Tema 3) Hvor reiser og oppholder du deg? Verden har uendelig mye å tilby. Storslagne steder med forskjellig språk, kultur, arkitektur, samfunnsstruktur, mat, musikk, klær og religion har mye positiv inspirasjon å tilby – men du må beslutte å oppsøke det! Reis og lev, reis og bryt vaner, reis og voks! …og aller sist, sørg for å del og gi til andre! Gi verdi til andre, og få så uendelig mye i retur!

Det er bl.a. på disse prinsippene jeg bygger mitt Antigruff. Foredragene og prosessene jeg bidrar med skal utfordre, inspirere og utvikle tilhørerne. Håper du skjenker meg dine refleksjoner etter å ha lest dette (som kommentarer under her), og blir ”venn” med Antigruff på facebook, LinkedIn og følg bloggen på www.antigruff.no (ev. sjekker Antigruff på youtube?)

Mvh

Alexander R Reitan ANTIGRUFF(.no)

inspiration 7.jpg

#antigruff #alexander #reitan #foredrag #inspirasjon #valg #læring

Recent Posts