DU er resultatet av 3 valg

KVELDENS REFLEKSJONSTEMA: Hvorfor er det noen som alltid møter deg med et løsningsorientert mindset, og andre som automatisk fokuserer på hva som er problemet og hva som kan gå galt? Hvilket mindset har DU som "default" når du starter dagen og møter verden? Det er 3 VALG du tar hver dag - hele tiden - som former den du er, og hvilke betydning du har for oss rundt deg: 1) HVA velger du å fokusere på? Dagen består i at vi bombarderes med hendelser som våre sanser fanger opp. Heldigvis fanger ikke bevisstheten vår opp alle sammen (da ville vi trolig gått fra vettet), men vi fanger likevel opp mange nok ting til at vi må velge mer eller mindre bevist hva vi fokuserer på, og gir vår oppmerksomhet til. Altså hva lar du få fange din oppmerksomhet? 2) Hvilken BETYDNING tilegner du det du velger å fokusere på (gi din oppmerksomhet til )? Betydningen du gir det du fokuserer på vil farge dine følelser, som igjen vil avgjøre dine handlinger. Skulle du treffe på en krevende eller ufin kunde, kan du velge å fokusere på at kunden er en idiot, eller så kan du velge å fokusere på at det er bra at kunden kom til deg som er i posisjon til å hjelpe. Dine følelser vil sprike betydelig ut fra hvilken betydning du tillegger de ting og hendelser du opplever og fokuserer på, noe som igjen leder oss til beslutning nr 3. 3) Hva velger du å GJØRE med det. Dine handlinger vil ALLTID være avgjørende for hvilke faktiske resultater eller endringer du skaper. Velger du å hyle tilbake til kunden at du synes han oppfører seg som en stut, vil du få et ganske annet resultat enn om du velger å konfrontere vedkommende med f.eks "Jeg ser du er skikkelig frustrert nå. Kom, så skal gjøre det jeg kan for å hjelpe deg!" Hvordan du besvarer spørsmålene over, utgjør hvem du er for deg selv og de rundt deg. Besvarer du spørsmålene bevisst, er du herre over hverdagen. Lar du det bli tilfeldig, blir din hverdag tilfeldig!... FORNUFTIG? Kommenter gjerne under her, eller i kopi av bloggen på Antigruff sin facebook-vegg eller på Linkedin profilen til undertegnede :D Alexander R Reitan

Power_of_Choice.jpg

#antigruff #alexander #reitan #foredrag #inspirasjon #valg #læring

Recent Posts