Vegard Ulvang: Skiløper, sokkeselger polfarer og investor

Jeg hadde nylig gleden av å være gjest på et arrangement i regi av Formuesforvaltning Trondheim. Arrangementet hadde flere dyktige foredragsholdere, men denne gangen vil jeg trekke frem en som inspirerte meg voldsomt! Vi fikk gleden av å høre fra Vegard Ulvang og deler av hans diversifiserte opplevelser, samt en rekke minneverdige, kloke og inspirerende sitat fra Amundsen og Nansens uttalelser.

Når du virkelig er dedikert til dine mål, er du villig til å utfordre status quo, og fjerne alle retrettmuligheter for ikke å bli fristet til å gi opp når man møter motstand og utfordringer. I følge Vegard, gjorde Nansen dette ved å informere konge og regjering om at de skulle til Nordpolen under planleggingsfasen av ekspedisjonen. Når skuta med mannskap og utstyr la fra land, satte de kursen sydover! Det var Sydpolen som skulle erobres! Dette satte naturligvis et ekstremt press på å klare polmålet. Hadde Nansen mislyktes, hadde han trolig ikke vært den folkehelten han ble og er den dag i dag… Hvordan dedikerer du deg til dine mål?

Fra tiden som skiløper, hadde Vegard en enkel formel for å lykkes: ”Gjør de enkle og riktige tingene dag etter dag, år etter år” Magien i å bli en virkelig mester er evnen til å være standhaftig og gjenta de få enkle nøkkeloppgavene og bygge de få nøkkelferdighetene. Dette kan vi lett ta med oss videre i hvilken som helst hverdag og arbeidssituasjon! Hva er dine nøkkelferdigheter?

Likeledes understrekte Vegard evnen til å lære av sine feil, men også andres! Man må ikke begå feilene selv for å lære, selv om det er ofte det folk gjør. Det å loggføre (skrive ned!) egen aktivitet, for å kunne gå tilbake og se hva man hadde av aktivitet og innsats i de perioder man presterte best, er derfor uunnværlig.

Prinsippet om loggføring har jeg flere ganger anbefalt til klienter som ønsker endring hos seg selv. Det magiske med loggføring, utover å kunne se tilbake på egen ”historikk”, er at man blir mye mer bevisst over egen atferd og aktivitet. Si f.eks at man ønsker å gå ned i vekt. Begynn å noter ned alt du spiser hver dag, og gjør dette i en tre-ukers periode. …og når jeg sier ”alt”, så mener jeg alt! Jeg garanterer at du får et helt nytt forhold til hva du putter i kroppen. Du ser med nye øyne på den lille kjeksen i skålen i resepsjonen. Du tenker igjennom sukkerbiten i kaffen. Den lille sjokoladen du finner ved kassa på slutten av handlerunden, osv. Det å føre logg skjerper vår bevissthet, og dermed potensielt våre vaner, og dermed resultat.

Vegard delte også Arne Næss Sr. Sin formel for trivsel eller lykke.

Lykke = (Begreistring)2 / Ubehag

Slik jeg tolker formelen, skapes lykke når man er kraftig begeistring samtidig som kan utfordrer det tilhørende ubehaget (usikkerheten) med å planlegge og gjennomføre det man er begeistret for. En flott formel!

Avslutningsvis sa Vegard at vi må lære av de som HAR lyktes. Dette tolker jeg som at det er lurt å lytte til de som kan vise til faktiske resultater, og ikke bare teoretikere som gladelig deler sine meninger. Skal du bli dyktigere i noe, kan det altså være fruktbart å finne en virkelig mentor – ikke ”bare” en lærer!

Amundsen vant kappløpet til Sydpolen, men selv om den konkurrerende Scott-ekspedisjonen tapte, understreket Vegard at vi må huske at det står stor respekt av de bragder dette teamet presterte. De valgte å ta hele sin 3000km lange polferd til fots, altså ikke på ski. Dette er en umenneskelig bragd og prestasjon! Likene og dagbøkene som har gitt oss denne innsikten i ettertid, ble funnet kun 20 km fra det siste mat-depot på flere tonn. Planlegging og kloke beslutninger med tilhørende handlinger vil alltid være avgjørende for prestasjon. Det er dette som gjør ledelse spennende og utfordrende!

Tusen takk til Vegard Ulvang for et flott foredrag!

#antigruff #alexander #reitan #vegardulvang #skiløper #sokkelselger #polfarer #investor #formuesforvaltning #nansen #amundsen

Recent Posts