Styrk selvtilliten med kroppsspråk!

De fleste av oss er innforstått med at vi kommuniserer langt mer enn de ordene vi uttaler. Forskning sier at vi kan tildele ca

· 7% av det vi kommuniserer til ordene vi bruker,

· 34% til måten vi sier det på (talehastighet, pitch, stemmestyrke, spørrende eller bekreftende stil), og

· 59% til kroppsspråk (Kroppspositur, mimikk, gestikulering, blikk , osv)

Vi har alle hørt uttrykket "et bilde sier mer enn tusen ord", sant? ...og hva er vel vårt kroppsspråk for andre? Ja nettopp det, en serie av sammenhengende bilder til observasjon og tolking. Den proffe kommunikator, leder og selger vet å benytte denne kunnskapen der det er nødvendig og riktig. Det som er fascinerende er at kroppsspråk også kan brukes til kommunikasjon med deg selv. Bruker du dette bevisst, kan du gi deg selv både mer energi, selvsikkerhet og atferd som driver positive prestasjoner.

I vedlagte video forteller Sosialpsykolog Amy Cuddy hvordan bruk av enkle fysiske positurer medfører økt produksjon av kortisol og testosteron i hjernen, og dermed økt selvtillit.

Håper du legger igjen noen av dine tanker som kommentarer under dette innlegget!

God fornøyelse!

#video

Recent Posts