top of page

Available Online

Organisasjonsutvikling - Prosess støtte

Et genialt verktøy for kultur-, prestasjons- og lederutvikling med mennesket i fokus

  • 6 hours
  • Seminar fra kr 20.00
  • Customer's Place

Service Description

Hva er Everything DiSC? Everything DiSC er et verktøy for å sette atferdsstiler og kommunikasjonsbehov inn i et lettfattelig og anvendelig system. Det er med andre ord et verktøy og et prestasjonsområde som er uunnværlig for alle team som er avhengig av å samarbeide, selge, forklare eller lede. Når du lærer hva som driver menneskelig atferd, kan du gjenkjenne tegnene, deretter tilpasse og justere din egen kommunikasjon for å øke sjansen for å utvikle gode relasjoner, øke sannsynligheten for at klienter kjøper fra deg eller blir en bedre leder. De fleste deltakerne blir overrasket når de forstår HVORFOR de "klikker" så lett med noen mennesker, og sliter med å være i samme rom med andre. Kommunikasjon er en kunst, og det å lære om Everything DiSC setter det inn i et enkelt system. FORDELER DU KAN FORVENTE NÅR IMPLEMENTERT: • Et felles språk om kommunikasjonsstiler og behov • Enkel å bruke, dermed lett å dra nytte av • Økt selvinnsikt – Styrker og områder for forbedringer • Lavere sykefravær, færre konflikter, bedre arbeidsmiljø, lavere turnover • Ansatte som presterer bedre, økt ansvarsfølelse og egenmotivasjon • God karakter – et godt rykte • Økt måloppnåelse • Høyere score på medarbeidertilfredshets-undersøkelser • Rekruttering: hvem har vi, hvem trenger vi i forhold til kultur, miljø og ønskede resultater • Møter med større utbytte • og mer... Det finnes også en spisset analyse og kursmodul utviklet spesielt for LEDERE. Her dreier både analysen, rapportene, og kursmdul om kommunikasjon fra et lederperspektiv. Personlig mener jeg "Everything DiSC for leaders" burde være obligatorisk for alle med lederansvar. Fra et faglig ståsted ble livet "et før" og "et etter" etter jeg selv fikk innblikk i Everything DiSC universet. Har du spørsmål så ta kontakt! Dersom du gir meg innblikk i hvorfor du vurderer å gjøre en slik investering i dine kolleger, kan jeg gi deg en ærlig tilbakemelding på om dette er veien å gå, eller om det kanskje finnes andre strategier å anbefale. - Alexander


Contact Details

+47 93206768

alex@antigruff.no

Antigruff, Marie Wexelsens veg, Trondheim, Norway

Service Page: Bookings_Service_Page
bottom of page