Prosjektstyring
for varig endring

- Strukturerte prosesser med etablert eierskap -

Slik samarbeider vi for verdifull endring i din organisasjon.

 

Systematisk og pedagogisk tilnærming, med

inspirasjon og eierskap som fundament. 

 

For at vi skal lykkes med slike endrings-

og utviklingsprosesser, trengs det

lokal ledelse som har gjort

noen avgjørende valg, og

er villig til å være tro

mot prosessene.

 

 

 

 

Er du en slik leder?     Da, ser jeg fram til å samarbeide med deg!

1

2

3

4

5

Identifisere

Forankre

Planlegge

Gjennomføre

(med oppfølging)

Evaluere

Som kollega eller leder har man ofte en mening om hva som er årsaken for opplevde feil og utfordringer. Erfaring viser dog at det er lurt å investere litt tid og ressurser i å undersøke dette nærmere. De mest åpenbare årsakene for opplevde utfordringer, trenger ikke å være den, eller de, egentlige grunnårsakene.

 

Identifiserer vi grunnårsakene, og iverksetter tiltak for å rette eller forbedre disse, vil man skape varig endring, og ikke kun kortsiktig "brannslukking".

 

Det kan være både vanskelig og smertefullt å se de virkelige grunnårsakene i egen organisasjon. Det er derfor du kapitaliserer på å ta inn sparringspartner fra Antigruff.

Uavhengig av om det er behov for forbedring av verktøy/teknologi, kommunikasjonsferdigheter, kunnskap om produkt eller tjeneste, eller saker knyttet til organisasjonskultur, er det avgjørende at operativ ledelse forstår og tar eierskap til jobben som venter.

 

Det kan også være lurt å inkludere og forbedrede andre grupper som involveres og påvirkes av de kommende endringene.

 

Som ekstern aktør vil Antigruff sikre ærlig kommunikasjon til ledergruppen, uten farging av eksisterende, kultur, relasjoner eller vaner.

Så snart vi har en enighet om at det praktiske forbedringsarbeidet, starter planleggingen.

 

- Hvordan forberede organisasjonen?

- Hvilke kurs eller undervisning er ønsket?

- Hvilke treninger skal kjøres?

- Hvordan skape engasjement og eierskap i organisasjonen?

- Hvilke oppgaver skal delegeres?

- Når skal tiltak iverksettes?

- Hvem skal involveres?

- Når skal hva være gjennomført?

- Hvem har ansvar for hva?

Tid for å gjennomføre planene. I denne fasen vil Antigruff fungere som støttespiller og sparringspartner for praktisk gjennomføring.

 

Vi vil samarbeide om å sikre fremdrift og etterlevelse av avtalte planer.

 

Løpende kontroll av delmål og status for utviklingsområder.

 

Antigruffs viktigste oppgave her er å sikre eierskap i tiltakene hos alle involverte.

Det er alt for mange analytikere som kommer med den beste løsningen, men som ikke evner å skape ekte engasjement og vilje til endring. Dette er avgjørende for gjennomføringen!

Ethvert prosjekt med mål om å skape endring til det bedre, må inneholde en klar deadline for evaluering av effekt.

 

Dersom ønsket effekt er oppnådd, har prosjektet vært en suksess -

 

GRATULERER,

BRA JOBBA!

 

...men dersom målene ikke er nådd, bør man gjennomføre en ærlig vurdering av årsakene. Det er ofte slik at i en endringsprosess, så identifiseres nytt potensial, og områder man ønsker å jobbe ytterligere med. I slike tilfeller, bør man gå tilbake til fase 3, planlegge nye tiltak og mål, for så å kjøre fase 4 og 5 med nytt innhold.

"Det er fantastisk når man etter en systematisk og engasjert prosess opplever at varig forbedring er et faktum! Dette styrker både bedriftens økonomiske resultat, og forsterker bedriftskulturen, samholdet og stoltheten!"

 

- Alexander R Reitan

  • Twitter Clean
  • LinkedIn Clean
  • w-googleplus