top of page
Search

Psykologisk trygghet på jobb

Flott å kunne følge Oslo Business Forum 2022 online når man ikke kan være tilstede i salen! Et flott arrangement av ypperste internasjonal kvalitet. Takk til alle som har bidratt til årets #obforum 2022


PSYKOLOGISK TRYGGHET

I rekken av foredragsholdere, hvor den ene diamanten overtok for den andre, har jeg lyst til å trekke frem Amy Edmondson med sitt budskap om psykologisk trygghet på arbeidsplassen.


Mulig hun traff meg så inderlig fordi dette er et tema jeg selv gjerne foredrar om, men Amy`s evne til å formidle betydningen av å bygge egen prestasjonskultur på holdninger som fremelsker det å dele når man har en ide, tørre å prøve nye ting, and anerkjenne både hva man lærer av å feile, og feire positive seire, var svært inspirerende.


En kultur som deles av mennesker som er trygge på at det verdsettes om de dele egne ideer og innspill uavhengig av stilling eller sosial rang, er en kultur som fostrer innovasjon og langsiktig suksess.

Ansatte fortjener ledelse som fremmer deres evne til kreativitet. Amy brukte tegningen under til å understreke ett av sine poeng. Dersom man har en kultur der deltagerne ikke tør å dele sine sanne tanker for å "tekkes sjefen", begrenses jo til sjefens evne til å være kreativ og fremsynt.


Dersom du tenker at "vi hadde også hatt godt av å utfordret oss selv på dette området..." så GJØR det! Ta tak i temaet og tilrettelegg for enten et oppgjør med en kultur du vil fjerne, eller videreutvikle og forsterke en kultur på rett vei. Dersom du tror det er verdifullt å ha en ekstern sparringspartner, foredragsholder og/eller ordstyrer tar du kontakt.


Evnen til å innovere og utvikle egen organisasjon er naturligvis helt sentralt for enhver leder, og det er enormt hva man kan få til når man setter sammen tydelig ledelse, forventninger og mål, med psykologisk trygghet.


Hører gjerne hvilke erfaringer eller tanker du har om dette teamet. Slå på tråden (93206768) eller del hva du tenker i kommentarfeltet.

Inspirert hilsen!

AlexanderRecent Posts

See All

Commentaires


Post: Blog2_Post
bottom of page