top of page
Søk

7 spørsmål som endrer fremtiden din!Men først.... vet du hva?... jeg digger mennesker!


Nå tenker du kanskje, "nei, du digger de du liker!", ...men du tar feil.


Jeg regelrett digger dynamikken i #mangfoldet blant oss. Det er jo nettopp dette mangfoldet sammen med de grunnleggende menneskelige behov som skaper dynamikk i #team og #organisasjoner. Denne salaten av #holdninger, #kunnskap, #kompetanse, og #ego er det som resulterer i #innovasjon og #utvikling, eller stagnasjon og død (konkurs).


Det formelle ansvaret for at denne salaten ikke bare blir spiselig, men at den blir ettertraktet ligger hos oss som ledere.


MEN... jeg opplever at de mest vellfungerende team og organisasjoner gjerne har kolleger som ikke tenker at det er lederens ansvar...


Benytt gjerne spørsmålene til egen-coaching, eller internt i eget team (sørg for å få svarene ned på papir. Det skjer noe ytterst verdifullt når du formulerer svarene dine i fulle setninger i et fysisk format...bare prøv skal du se...)


De 7 spørsmål:


1️⃣ Hvordan kan du oftere ta #initiativ og levere på et høyere nivå enn det som forventes av deg?

(Skriv ned dine konkrete arbeidsoppgaver, delte oppgaver, nye ideer, og skriv ned hva du konkret skal gjøre for å heve "standarden" på din leveranse)


2️⃣ Hvilke nye vaner, påminnelser og/eller planleggingsrutiner kan du etablere for at du alltid skal være #forberedt og dermed evne å #bidra aktivt i alle møter du deltar i? (Igjen...skriv ned, vær konkret)


3️⃣ Hva kan du gjøre for å etablere og bygge særdeles sterke relasjoner til dine #kolleger og/eller #leder? ...og når skal du iverksette?


4️⃣ Dersom du konkluderer med at din #faglige og #personlige#utvikling ikke avgjøres eller begrenses av sjefen eller aktiviteter på jobb, hva kan du gjøre for å tilegne deg ny kunnskap, inspirasjon, ferdigheter og holdninger? Hvilke kanaler, plattformer, bøker, nettverk, eller mentorer, kan du oppsøke? Når i uken skal du gi deg rom for en vane for personlig påfyll? (Har du det klart eller blir det google her?)


5️⃣ Hvordan kan du sørge for at du er den kollegaen som er kjent for å komme med #løsningsforslag, og ikke den som ufiltrert og til kjedsommelighet påpeker feil som andre klandres for eller forventer at finner løsninger til? (Hva sier dine kolleger om jeg spør dem om deg? Beskriver de deg som "løsningsarkitekten" eller "sutrepaven"?)


6️⃣ Hvordan kan du vise dine kolleger at du åpent og ærlig tar eierskap til de #feil du gjør og at du lærer av dem? Det å gjøre seg selv sårbar (f.eks: innrømme feil, vedkjenne at en kollega er dyktigere, eller si unnskyld) er ikke det samme som å gjøre seg selv svak. (Skriv ned dine svar)


7️⃣ Hvordan sørger du for at du alltid er å #stolepå, og at når du har tatt på deg et ansvar, så er det ingen som tviler på at du vil levere som lovet?


Har du andre innspill?


1 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


Post: Blog2_Post
bottom of page