MEGLERSKOLEN

Et spisset
(salgs-) treningsprogram

for eiendomsmeglere

Mange mener dyktige eiendomsmeglere er salgsyrkenes eliteutøvere! Er du en av de som alltid leter etter å gjøre deg selv, eller de rundt deg bedre?

 

Erfaring viser at vi alle går inn i vanemønstre, som igjen reflekterer våre prestasjoner. Har du for vane å oppnå alle salgsmål? Er dere markedsledere?

Er du "ferdig utlært", eller sørger du for at du og dine jevnlig blir utfordret med nye tanker i søken etter kontinuerlig forbedring?

 

HVA ER MÅLET FOR MEGLERSKOLEN?

Denne meglerskolen fokuserer på konkrete og prestasjonsforbedrende vaner innen operativt salg og

kundebehandling av boligeiendom. Alle moduler bygger på vaner og praksis hos meglere som over

tid har omsatt 100+ boliger pr år, og samtidig bygget en portefølje med ambassadørkunder.

 

HVILKEN STRUKTUR OG METODE BENYTTES?

Treningen er modul-bassert, og kan tilpasses ditt, eller teamets behov og ønske. Selv om modulene

er knyttet til konkrete prestasjonsområder og gir håndfaste oppskrifter for å lykkes, foregår treningen

i en coachende stil med rom for viktig involvering og interaksjon med deltagerne. Modulene

engasjerer både junior og senior!

 

VIKTIGE SPØRSMÅL DU BØR BESVARE:

Hvilke langsiktige effekter kunne det ha dersom ditt meglerkontor fikk trening i denne

meglerskolen? Hvor mye sterkere kunne dere stått i forhold til de lokale

konkurrentene? ...men kanskje viktigere... Hvilke konsekvenser kan det få

dersom konkurrentene sikret seg denne treningen, og ditt team ikke

fokuserte på forbedring?

 

Kunne denne meglerskolen bety forskjellen på middelmådig

og ekstraordinære resultat for deg?

 

Ta kontakt! Gleder meg til å dele!

Modul 1 - Leads-håndtering

 

"Den som eier initiativet, styrer verden!"

 

 • Hva betyr det for deg om du er knallgod på leadshåndtering? (oppgaver, lønn, omdømme)

 • Hvorfor kartlegge og trene hardt på beste praksis – ASAP?

 • Hvilke muligheter og begrensninger har vi i leads-verktøyene våre?

 • Hvordan skaffe nye leads? Hva er du villig til å gjøre? Hvilke begrensninger har du?

 • Hva er tilstrekkelig aksjon? Hva er ditt ”bra nok?”

 • Hvilken non-verbal kommunikasjon har du ved leads-behandling?

 • Hvilken psyke/stolthet/trygghet har du? Hvordan kan du påvirke dette?

 • Hvilke innvendinger møter du oftest, og hvordan håndterer du disse?

Modul 2 - Booking og befaringsforberedelser

 

"Du bør ikke hoppe over juvet, i to steg"

 

 • Hvilke mål har du for din bookingsamtale?

 • Hva er god bookingrutine?

 • Hva kan du påvirke i den del av samtalen?

 • Hva kartlegger du i denne delen av samtalen? 
       Instruere, spørre og identifisere atferdsstil (DiSC-analyse - se eget kurs)

 • Hvordan forberede kunden på at målet er å signere avtalen på befaringen?
   

 • Hva kan du briljere med mellom booking og gjennomføring av befaring?

 • Kan du senke sannsynligheten for avlysning av befaring (med deg)?

 • Hvilke standard skjema skal alltid være med i befaringsmappen?

 • Hvilken annen dokumentasjon bør du hente ut og studere før befaringen?

 • Kan du tilpasse noe dokumentasjon?

Modul 3 - Befaring (del 1 / 3 - Førsteinntrykk)

 

"Kan sosiale antenner læres?..."

 

 • Hva er nok tid pr befaring, og hvorfor?

 • Hva bør du repetere i bilen (før du ringer på)?

 • Hvordan sikrer du et godt førstegangsinntrykk?
     

 • Hvordan kartlegge kundens atferdstil (DiSC)

 • Hva er viktig under gjennomgang av eiendom (ute og inne)
  – Betydning av å lytte, ikke bare høre.
   

 • Hvilke signaler sender du?

 • Hva ditt mål for førsteinntrykk

 • Hvilket førsteinntrykk får du av kunden?

 

Modul 4 - Befaring (del 2 / 3 - selve innsalget)

 

"Hva er kundens verdi ved å lytte til deg, og ev. konsekvens ellers?"

 

 • Hva er egentlig meglers oppgaven under innsalget? (Lærer vs elev og dommer)

 • Hvilken pedagogisk tilnærming er erfaringsvis lurt å velge?

 • Hvorfor synligjøre tilført verdi til kunden med en modell?

 • Hvilke tre nivåer av involvering av kunden har vi?

 • Hvordan oppnå at kunden engasjerer seg?

 • Hvilke arbeidsmetoder og ressurser i vår verdikjede er lettest å synligjøre kundeverdi og negative konsekvenser ved å gjøre ting annerledes?

 • Hvordan kan du differensiere innsalget ditt av:
   - Forarbeidsfasen
   - Annonseringsfasen
   - Visning
   - Oppfølging, bud, salg
   - Avslutningsfasen, kontraktsmøte, overtagelse og oppgør

Modul 5 - Befaring (del 3 / 3 - Closing + signering)

 

"I megling er sølv akkurat like lite verd som 10.plass!"

 

 • Hvilke closingteknikker trenger vi å mestre?

 • Når begynner vi med closingen?
   

 • Hvilke dokumenter fyller vi ut sammen med kunden?

 • Hvorfor fylle ut alle nødvendige dokument før møtet eller sammen med kunden på befaringen?
   

 • Fremdriftsplan? Hva er det, og hva skal den brukes til?

 • Hva må megler og kunde ta hensyn til ved definering av fremdriftsplan?
   

 • Hvilke forventningsavklaringer bør være rutine?

Modul 6 - Hvordan håndtere div innvendinger
 
   "En master i håndtering av innvendinger,
           får kunden til å etterspørre samarbeidet"
 
 • Hvilken overordnet metode har vi for møtet med innvendinger?
 • Klarer du å forutse innvendingene før de kommer?
   
 • Hvordan avvæpne konkurrenter som bruker kunstig høy prisantydning som lokkemat?
 • Hvilke fordeler har boligselger av å sette en fornuftig prisantydning?
 • Hvordan knuse argumentet for salgsgaranti?
Modul 7 - Porteføljehåndtering

 

"Make or brake for kundeopplevelsen og ditt omdømme"

 

 • Hvordan har kunden det i sin boligsalgsprosess?

 • Må megler være ekstra var på noe?

 • Hvile rutiner er å anbefale for løpende oppdrag?

 • Hvordan kan man tilrettelegge for god dialog selv om markedet er tyngre?

 • Hvilke ferdigheter (superferdigheter) er avgjørende?
   

 • Hva med etter boligen er solgt og overtagelsen/oppgjør er gjennomført?

 • Kan en megler tillate seg å si seg ferdig med kunden?

 • Hva er forskjellen på et transaksjonsorientert fokus, og et portefølje-mindset?

Modul 8 - Div tema

 

"Kan Antigruff være din nøkkel for videre suksess?"

 

 • Hvilken betydning får evnen til å skape ambassadørkunder i dagens verden?

 • Hvor sårbart er det å være "halvgod" i kundebehandling?

 • Hvor robust er din organisasjon? Tåles det en ny finanskrise?

 • Hvor viktig er det å vinne?

 • Hvordan bygger dere samhold?

 • Vet dere hvor dere skal?

 

 

 

HUSKELAPP:

Slå på tråden, eller send en mail til Alexander i Antigruff med hvilke arbeidsoppgaver jeg ønsker å bli bedre i.

 

Kanskje vi burde testet et foredrag fra Antigruff i første omgang?

 

Husk å like Antigruff på FB, for tilgang på inspirerende stoff

 • Twitter Clean
 • LinkedIn Clean
 • w-googleplus