Vinnerkommunikasjon

- med Everything DiSC -

Hva er verktøyet Everything DiSC fra Wiley?

 

Everything DiSC er en analyse og et verktøy til å sette atferdsstiler og kommunikasjonsbehov i system. Sagt med andre ord er det er verktøy for utvikling av mennesker, og deres evne til å forstå egen og andres kommunikasjonsbehov. 

 

Trening i Everything DiSC sørger for at ditt team eller organisasjon lærer verktøyet gjennom både online (individuell) analyse, kursing med praktiske øvelser, og tilpassing av bruk til din hverdag og dine oppgaver, slik at du kan dra nytte av treningen umiddelbart!

Gevinster etter trening i, og forståelse av, Everything DiSC fra Wiley:

 

• Felles begrepsapparat - forenkler trening på atferd og kommunikasjon

• Lett tilgjengelig, lett å bruke, hurtig effekt

• Økt selvinnsikt for leder – styrker og utviklingsområder

• Lavere sykefravær, færre konflikter, bedre arbeidsmiljø, lavere «turn over»

• Medarbeidere som presterer bedre, økt ansvarsfølelse og selvmotivasjon

• God rollefigur – godt omdømme – omgivelsenes oppfatning

• Økt måloppnåelse

• Høyere score på medarbeiderundersøkelser

• Ansettelser: hvem har vi, hvem trenger vi i forhold til kultur, miljø og ønskede resultater

• Medarbeidersamtaler med større utbytt

Alternativ kursstruktur for godt utbytte

(kan kjøres som heldagssamling, eller deles opp)

Del 1:
Identifiser og forstå egen atferdstil
- Hvordan virker du på andre? -
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

I forkant av DiSC-trening med Antigruff vil alle deltagerne gjennomføre sin DiSC-analyse på nett. Denne detaljerte rapporten på 20 sider får man tilgang til halvveis ute i treningen, etter man har fått forståelse for analysen, modellen og hvordan man kan identifisere de fire hovedstilene, med sine styrker, svakheter og drivere.

 

 I den innledende fasen få man både bekreftet sine styrker, men man vil trolig også få noen tankevekkere om hvordan man virker på de man omgås.

 

Mange kursdeltagere har gitt tilbakemelding om at dette var svært interessant, og at man er mye mer bevist på egen atferd etter dette.

Del 2:
Identifiser og forstå de andre stilene
- Hva driver de forskjellige stilene?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Etter å ha fått god forståelse for alle de fire hovedstilene, trent på å kjenne dem igjen blant kolleger, familie, kunder eller kjendiser, skapes en overordnet forståelse og aksept for at andre motiveres og drives av andre faktorer enn en selv.

 

Samlingen engasjerer deltagerne med spørsmål og eksempler hentet fra egen hverdag. Praktiske kortspill og øvelser i rommet skaper både engasjement og læring.

 

Etter denne delen, vil teamet ha en felles plattform for å samarbeide og styrke egen bedriftskultur.

 

Ledere vil også ha et robust verktøy til mer bevisst og klok kommunikasjon med sitt team eller organisasjon.

Del 3:
Praktisk bruk for å skape f.eks bedre relasjoner, økt salg og høyere effektivitet
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I den tredje dimensjonen fokuserer vi på hvordan forståelsen av atferdstilene i DiSC-modellen kan styrke hver enkeltes og teamets evne til å skape sterkere eksterne relasjoner og økt salg.

 

Hvilke situasjoner bør du være obs på å benytte din DiSC-forståelse? Hvordan kan du styrke samarbeidet med underleverandører og samarbeidspartnere?

 

Hvordan kan du tidligst mulig identifisere atferdstilen, og dermed kommunikasjonsbehovet, til dine kunder? Klarer du det, vet du mer om hva som er driveren for beslutningen om å kjøpe av deg! Hva vil dette kunne bety for din evne til å skape overskudd?

 

Din DiSC-trening skaper fler ambassadørkunder, og hva skjer når disse beveger seg i sosiale media?

Ønsker dere oppfølging og hjelp til evaluering og ev. ytterligere bruk av verktøyet, gjør jeg gjerne det!

  • Twitter Clean
  • LinkedIn Clean
  • w-googleplus